İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanları 30.04.2015/29342 tarih ve nolu Resmi Gazete'de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur. İş Güvenliği Uzmanlarımız, hizmet verdikleri kuruluşlarda sunmuş oldukları hizmetleri ve raporlamaları BOĞAZİÇİ AKADEMİ OSGB kayıt altına alır ve saklar.

Hizmetin başlamasına istinaden görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanlarımız kuruluşları ziyaret ederek ön bir rapor hazırlar ve sunarlar. 

Kuruluşlarda sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamları oluşturmak için, uzmanlarımız çalışanlara temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermektedir.