İşyeri Hekimi

BOĞAZİÇİ AKADEMİ OSGB

hizmet sunduğu kuruluşlara, ihtiyaçları doğrultusunda tecrübeli ve uzman İşyeri Hekimleri ile hizmet sağlar. İşyeri Hekimleri 18.12.2015/29209 tarih ve nolu Resmi Gazete'de yayınlanan 18.12.2015/29209 tarih ve nolu Resmi Gazete'de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

  BOĞAZİÇİ AKADEMİ OSGB hizmet sunduğu kuruluşlara, ihtiyaçları doğrultusunda tecrübeli ve uzman İşyeri Hekimleri ile hizmet sağlar. İşyeri Hekimlerimiz, hizmet verdikleri kuruluşlarda gerçekleştirdikleri periyodik muayene bilgilerini ve raporlamaları BOĞAZİÇİ AKADEMİ OSGB kayıt altına alır ve saklar.

Hizmetin başlamasına istinaden görevlendirilen İşyeri Hekimlerimiz kuruluşları ziyaret ederek ön bir rapor hazırlar ve sunarlar. Kuruluşlarda sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamları oluşturmak için, uzmanlarımız çalışanlara temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermektedir.