İş Yeri Hekimi

BOĞAZİÇİ AKADEMİ OSGB

hizmet sunduğu kuruluşlara, ihtiyaçları doğrultusunda tecrübeli ve uzman İşyeri Hekimleri ile hizmet sağlar. İşyeri Hekimleri 18.12.2015/29209 tarih ve nolu Resmi Gazete'de yayınlanan 18.12.2015/29209 tarih ve nolu Resmi Gazete'de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

  BOĞAZİÇİ AKADEMİ OSGB hizmet sunduğu kuruluşlara, ihtiyaçları doğrultusunda tecrübeli ve uzman İşyeri Hekimleri ile hizmet sağlar. İşyeri Hekimlerimiz, hizmet verdikleri kuruluşlarda gerçekleştirdikleri periyodik muayene bilgilerini ve raporlamaları BOĞAZİÇİ AKADEMİ OSGB kayıt altına alır ve saklar.

Hizmetin başlamasına istinaden görevlendirilen İşyeri Hekimlerimiz kuruluşları ziyaret ederek ön bir rapor hazırlar ve sunarlar. Kuruluşlarda sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamları oluşturmak için, uzmanlarımız çalışanlara temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermektedir. 

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanları 30.04.2015/29342 tarih ve nolu Resmi Gazete'de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur. İş Güvenliği Uzmanlarımız, hizmet verdikleri kuruluşlarda sunmuş oldukları hizmetleri ve raporlamaları BOĞAZİÇİ AKADEMİ OSGB kayıt altına alır ve saklar.

Hizmetin başlamasına istinaden görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanlarımız kuruluşları ziyaret ederek ön bir rapor hazırlar ve sunarlar. 

Kuruluşlarda sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamları oluşturmak için, uzmanlarımız çalışanlara temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermektedir.

Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personelleri 18.12.2015/29209 tarih ve nolu Resmi Gazete'de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

BOĞAZİÇİ AKADEMİ OSGB hizmet sunduğu kuruluşlara, uzman ve deneyimli sağlık personeli ile hizmet vermektedir.

BOĞAZİÇİ AKADEMİ OSGB tarafından görevlendirilmiş Diğer Sağlık Personelleri, İşyeri Hekimleri ile uyumlu çalışma ortamını yakalamakta ve sürdürmektedir.

 

Diğer Sağlık Personellerinin Görevleri:

  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
  • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
  • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
  • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
  • Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
  • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
  • İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
  • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.